Відповідальність у місцевому самоврядуванні: до визначення поняття

  • Юрій Юрійович Ольховський
Ключові слова: відповідальність, місцеве самоврядування відповідальність у місцевому самоврядуванні

Анотація

Проаналізовано різні підходи до визначення категорії «відповідальність». Наголошено, що важливе значення для науки публічного управління та адміністрування є формування власного категорійного апарату. Для цього необхідно використовувати наробки різних галузей науки. Ми зупинимося на визначенні поняття «відповідальність у місцевому самоврядування» в його публічно управлінському дискурсі.

Наведено власне визначення категорії відповідальність у місцевому самоврядування. Так, відповідальність у місцевому самоврядуванні пропонується розглядати як систему чітко адміністрованих санкцій за дії або бездіяльність суб’єктів системи місцевого самоврядування, що настають у разі виконання прийнятими ними рішень, невиконання взятих на себе зобов’язань. Представницькі органи і посадові особи місцевого самоврядування відповідальні на загальнодержавному рівні, що передбачене нормами законодавчих актів, і на місцевому рівні, визначеному нормами статутів територіальних громад та нормативно-правовими акта­ми рад або їхніх виконавчих органів, а також передвиборчих зобов’язань та програм.

Опубліковано
2019-09-05
Розділ
Теорія та філософія державного управління