Шляхи створення інституційних засад муніципального управління засобами публічного врядування на основі соціальної рефлексії

  • Азарова Анжеліка Олексіївна , заст. декана Факультету менеджменту та інформаційної безпеки з наукової роботи та міжнародного співробітництва Вінницького національного технічного університету
  • Ткачук Людмила Миколаївна заст. декана Факультету менеджменту та інформаційної безпеки з навчально-методичної роботи Вінницького національного технічного університету
  • Хошаба Олександр Мирославович доцент кафедри захисту інформації, Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету
Ключові слова: інституційні засади муніципального управління, е-демократія, місцеве самоврядування, соціальна рефлексія, соціальна реакція

Анотація

У статті запропоновано механізми створення ефективних інституційних засад муніципального управління засобами публічного врядування на основі соціальної рефлексії. Досліджено основні проблеми, що постали перед органами муніципального управління і потребують невідкладного вирішення. Обґрунтовано переваги застосування такого потужного засобу публічного управління, як е-демократія для підвищення рівня муніципального управління. Запропоновано нові підходи до формування державної регіональної політики та соціально-економічної політики регіонів, що мають бути спрямовані на досягнення окреслених в статті перспектив розвитку муніципального управління.

Опубліковано
2019-06-24
Розділ
Регіональне та галузеве управління