Особливості та тенденції розвитку системи неформальної освіти в Україні

  • Єлагін Віктор Павлович завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ
  • Благовестов Микола Олександрович
Ключові слова: неформальна освіта, освітнє середовище, освіта впродовж життя, Європейський союз, громадська освіта, легалізація неформальної освіти.

Анотація

У статті розглянуті особливості діяльності системи неформальної освіти в Україні, та огляд тенденцій її розвитку через призму досвіду країн Європейського Союзу. Нами визначено, що неформальна освіта розвивається як інноваційна альтернатива. Вона часто додаткова, громадська ініціатива, яка є позаінституційною і децентралізованною, орієнтованою на потреби суб’єкта навчання, і такою, що характеризується індивідуалізованістю і самомотивованністю. Ми з’ясували, що неформальна освіта є пріоритетною складовою сучасних соціальних трансформацій завдяки своїй гнучкості до залучення у освітню діяльність різних соціальних та вікових груп (від молоді до осіб третього віку). Попри те, що є задекларованою, але ще не легалізованою в Україні, вона все ж послуговує платформою для взаємодії формальної освіти, громадських організацій і громадянського суспільства.

Опубліковано
2019-06-24
Розділ
Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку