Місце та роль інституту Президента України в системі державного управління національною безпекою країни

  • Головко Олександр Сергійович аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ
Ключові слова: Президент України; інститут президентства; національна безпека держави.

Анотація

Розглянуто проблемні аспекти становлення і розвитку в Україні інституту президентства як ключового інституту в системі державного управління сферою національної безпеки. Проаналізовано категоріально-понятійну термінологію, джерельну базу формування та функціонування інституту глави держави в Україні, визначено наявність певних алгоритмів, закономірностей і динаміки його розвитку та фактор суспільно-політичної реакції на процеси щодо своєчасного реагування на виклики і загрози національній безпеці нашої держави.

Опубліковано
2019-04-18
Розділ
Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку