Публічний контроль як об’єктивне управлінське явище

Ключові слова: контроль, суспільний контроль, контроль в публічному управлінні, громадський контроль

Анотація

Встановлено взаємозв’язок трансформаційних процесів, які відбуваються в публічному управлінні та реформою системи контролю в Україні – перехід від системи пострадянського державного управління, заснованого на домінуванні державної власності та недемократичних методів управління до системи демократичного публічного управління спричинило зростання ролі громадського контролю та аудиторських форм державного контролю. Виявлено сутнісні ознаки та характерні риси публічного контролю як об’єктивного управлінського явища, що проявляється як функція управління та процес її реалізації в суспільстві. Поняття «публічний контроль» розглянуто з позицій суб’єкт-об’єктних відносин та констатовано, що він як функція управління здійснюється органами державного управління та органами місцевого самоврядування щодо дотримання норм і правил прийнятих в суспільстві. Запропоновано ієрархічну модель суспільного контролю, основними формами якого є публічний контроль як державний та муніципальний, громадський і міжнародний.

Опубліковано
2021-06-03
Розділ
Теорія та філософія державного управління