Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на прикладі функції державного контролю у сфері природокористування

Ключові слова: складові інституціонального забезпечення, публічна влада, державний контроль, природокористування

Анотація

Представлено складові інституціонального забезпечення функції державного контролю у сфері природокористування та визначено відповідні напрями вдосконалення діяльності органів публічної влади щодо цих складових. Зокрема, організаційна складова потребує удосконалення в частині видалення у відповідних органів публічної влади повноважень , що створюють конфлікт інтересів.

З’ясовано, що прийняття Закону Україні «Про державний екологічний контроль» має сприяти формуванню нормативно-правового забезпечення державного екологічного контролю, унормуванню функцій його та забезпечення чіткого розподілу відповідних повноважень і ресурсів між ними.

Наголошується, що державний контроль у сфері природокористування на територіальному рівні має бути забезпечений на основі інформації, що формується у регіональних кадастрах природних ресурсів, які мають фінансуватись з державного бюджету.

Кадрова складова інституціонального забезпечення розвитку публічної влади у сфері природокористування включає у себе підготовку спеціалістів для громад, що має здійснюватися профільним міністерством за рахунок коштів державного бюджету.

Опубліковано
2021-06-03
Розділ
Регіональне та галузеве управління