Роль наукових підходів щодо дослідження механізмів забезпечення виконавської дисципліни публічними службовцями

  • Ларіна Наталія Борисівна к.пед.н., доцент кафедри публічної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету ім. Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5843-0765
  • Яшутін Ігор Миколайович аспірант кафедри публічної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету ім. Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9023-936X
Ключові слова: публічна служба, професіоналізм публічних службовців, реформування державного управління, механізми.

Анотація

У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до визначення поняття та механізмів забезпечення виконавської дисципліни в органах публічної служби, акцентовано увагу на необхідності проведення системного, комплексного підходів щодо дослідження форм, методів стану виконавської дисципліни публічних службовців, що допоможе розкрити основні напрями підвищення рівня виконавської дисципліни на публічній службі.

Запропоновано узагальнити та адаптувати досвід країн Європейського співтовариства щодо підвищення рівня виконавської дисципліни до української дійсності шляхом запровадження інноваційних механізмів забезпечення виконавської дисципліни в органах публічної служби, що позитивно вплине на подальший професійний розвиток публічних службовців органів влади в Україні.

Доцільність дослідження теоретичних підходів щодо розуміння понять та механізмів забезпечення виконавської дисципліни в органах публічної служби обумовлюється важливістю розвитку належного демократичного врядування в Україні. Це сприятиме підвищенню репутації публічної служби в органах влади, зростанню іміджу публічного службовця, формуванню якісно нової системи публічної служби в Україні

Наукові підходи до понять “публічна служба”, “виконавська дисципліна”, “публічне управління” відображають нові, сучасні тенденції становлення наукового дискурсу з цієї проблематики у галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” й водночас можуть стати платформою для подальших висновків щодо напрямків зростання ефективності виконавської дисципліни в органах публічної служби.

Зазначені чинники зумовлюють необхідність ретельного аналізу теоретичних підходів до розуміння понять, що використовується в досліджені, формулювання власної інтерпретації понятійного поля та механізмів забезпечення виконавської дисципліни в органах публічної служби в Україні.

Опубліковано
2021-06-03
Розділ
Теорія та філософія державного управління